ร่วมโหวต “ผู้ว่าราชการจังหวัด” ควรมีที่มาอย่างไร

แบ่งปัน

จากข่าวในประเทศ >> ‘สมคิด’ รื้อตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด หนุนปฏิรูปประเทศ

อ่าน www.bangkokbiznews.com

โครงการพีเพิลจึงเริ่มดำเนินการสำรวจความเห็นประชาชนต่อประเด็นดังกล่าว โดยทำแบบสำรวจในคำถามว่า “ผู้ว่าราชการจังหวัด” ควรมีที่มาอย่างไร ?

ขอเชิญประชาชนร่วมกันแสดงความคิดเห็น..


กดที่นี่ เพื่อร่วมโหวต

>> สำหรับมือถือแอนดรอยด์ทุกรุ่น

google-play-store-logo

>> iOS สำหรับ iPhone หรือ iPad

app-store-icon

พีเพิลโพล – โพลที่คุณกำหนดผลได้เอง 100 %


อนึ่ง โครงการนี้เป็นการสำรวจความคิดเห็นสาธารณะ โดยความร่วมมือในลักษณะภาคีของ 5 หน่วยงาน คือ

1. คณะนิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่
2. วิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์
3. สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล
4. วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต
5. ทีมงานพีเพิลโพล


เผยแพร่ครั้งแรก 17 มกราคม 2560 เวลา 13:30 น.