ประชาชาติธุรกิจ เผยแพร่ความเห็นของคุณ : กรณี ความรับรู้ต่อ TPP

November 20, 2016 peoplepoll 0

เผยโพลสำรวจความรับรู้ของประชาชนต่อ TPP เกิน 80% ไม่รู้-ข้อมูลไม่พอ ต้องการให้สถาบันวิชาการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียมาศึกษา เกือบครึ่งไม่เห็นด้วยให้ไทยเข้าเจรจาในรัฐบาลนี้ อ่านต้นฉบับได้ที่ www.prachachat.net

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เผยแพร่ความเห็นของคุณ

November 20, 2016 peoplepoll 0

ผลโพลชี้ 80% ประชาชน ไม่รู้จัก TPP เผยโพลสำรวจความรับรู้ของประชาชนต่อ TPP เกิน 80% ไม่รู้-ข้อมูลไม่พอ ต้องการให้สถาบันวิชาการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียมาศึกษา เกือบครึ่งไม่เห็นด้วยให้ไทยเข้าเจรจาในรัฐบาลนี้ ที่มา มูลนิธิผู้บริโภค อ่านต้นฉบับได้ที่ www.consumerthai.org

P084/59 ปัญหายาสูบ

November 17, 2016 peoplepoll 0

ผลสำรวจความเห็นกรณี ปัญหายาสูบ โครงการ PeoplePoll – พีเพิลโพล (ประเทศไทย) ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน ผ่านแอพพลิเคชั่น PeoplePoll บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม ถึง 16 พฤศจิกายน 2559 เพื่อสอบถามมุมมองในกรณีที่มีการปรับแก้ พ.ร.บ.ยาสูบในประเด็นต่างๆ อ่านข่าวประกอบ : มติชน ครม.ไฟเขียว พ.ร.บ.ยาสูบ […]

P083/59 ทศกัณฐ์ กับ MV เที่ยวไทยมีเฮ

September 29, 2016 peoplepoll 0

ผลสำรวจความเห็นกรณี ทศกัณฐ์ กับ MV เที่ยวไทยมีเฮ โครงการ PeoplePoll – พีเพิลโพล (ประเทศไทย) ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน ผ่านแอพพลิเคชั่น PeoplePoll บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ระหว่างวันที่ 22 กันยายน ถึง 29 กันยายน เพื่อสอบถามมุมมองในกรณีที่มีการร้องเรียนจากผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ถึงความเหมาะสมในนำการนำทศกัณฐ์มาทำ MV เที่ยวไทยมีเฮ และถือว่าเป็นการทำลายวัฒนธรรมชาติ […]

P082/59 ระเบียบเครื่องแต่งกายสำหรับการเล่าเรียน

September 24, 2016 peoplepoll 0

  ผลสำรวจความเห็นกรณี ระเบียบเครื่องแต่งกายสำหรับการเล่าเรียน โครงการ PeoplePoll – พีเพิลโพล (ประเทศไทย) ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน ผ่านแอพพลิเคชั่น PeoplePoll บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ระหว่างวันที่ 15 กันยายน เวลา 13.30 น. ถึง 23 กันยายน เวลา 23.59 น. เพื่อสอบถามมุมมองกรณีที่มีการกำหนดระเบียบเครื่องแต่งกายสำหรับการศึกษาเล่าเรียนในระดับต่าง […]

1 5 6 7