เงินคงคลัง ทำไม !!

แบ่งปัน

จากกระแสข่าว ชี้แจงตัวเลขเงินคงคลัง ณ ธันวาคม 2559 เหลืออยู่ทั้งสิ้น 74,907 ล้านบาท

หลังจากการเข้ามาของรัฐบาล คสช. ผ่านระยะเวลาไป 2 ปีเศษ เงินคงคลังจากที่เคยมีอยู่ ณ กันยายน 2557 มีอยู่ทั้งสิ้น 495,747 ล้านบาท

นั่นเท่ากับว่า มีเงินคงคลังลดลงไป 420,840 ล้านบาท !!

(อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/decharut.sukkumnoed)

พีเพิลโพลจึงอยากเชิญชวนทุกท่านเรียนรู้เบื้องต้นว่า เงินคงคลัง..สำคัญอย่างไร ?


“เงินคงคลังนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างไร บอกได้คำเดียวว่ามีความสำคัญต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศเราเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ประเทศจะอยู่หรือล่มนั้นส่วนหนึ่งก็มีสาเหตุมาจากเงินคงคลังนี้ล่ะคะ โดยมีใจความสำคัญดังนี้ค่ะ

เงินคงคลัง นับว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการสภาพคล่องของรัฐบาลนอกเหนือไปจากการกู้เงินทั้งด้วยการออกตั๋วเงินคลังและการออกพันธบัตรของรัฐบาล ทั้งนี้ แม้เงินคงคลังจะไม่ใช่กลไกด้านนโยบายหลักที่ขับเคลื่อนการใช้จ่ายของรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน แต่การมีเงินคงคลังในระดับที่เพียงพอ ก็ย่อมสร้างเสริมความมั่นใจได้ว่ารัฐบาลยังมีเครื่องมือไว้ดูแลในกรณีที่มีเหตุการณ์จำเป็นเร่งด่วนให้ต้องใช้จ่ายเงิน อันรวมถึงความสามารถในการหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ของหน่วยงานภาครัฐ ยิ่งหากเงินคงคลังปรับเพิ่มขึ้นจากการจัดเก็บรายได้ได้เพิ่มขึ้น ก็อาจสะท้อนได้ถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวในเกณฑ์ค่อนข้างดี ในทางตรงกันข้าม หากเงินคงคลังอยู่ในระดับต่ำ อาจก่อให้เกิดความกังวลว่ารัฐบาลจะประสบกับภาวะขาดสภาพคล่อง ซึ่งสะท้อนว่ารัฐบาลอาจไม่มีเงินเหลือเพียงพอสำหรับการเบิกใช้เงินโดยเฉพาะหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น”

หากสนใจที่จะอ่านฉบับเต็ม คลิก moneyhub.in.th ตอน มารู้จักเงินคงคลังกันเถอะ


 

หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะมีประโยชน์ให้แก่ทุกท่านในฐานะประชาชนเจ้าของเงินคนหนึ่ง

ทีมงาน พีเพิลโพล