ค่าขยะ…เป็นเรื่องที่โดนทุกบ้าน

แบ่งปัน

พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ ฉบับใหม่ ประกาศใช้แล้ว ทุกบ้านต้องจ่ายขั้นต่ำรวม 350 บาทต่อเดือน โดยแบ่งเป็นค่าจัดเก็บขยะ 150 บาท และมีค่ากำจัดขยะอีกเดือนละ 200 บาท

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2560 มีประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ สาระสำคัญเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ดังนี้

  • กรณีมีปริมาณมูลฝอยไม่เกิน 120 กิโลกรัม หรือ 600 ลิตร มีค่าธรรมเนียมเดือนละ 150 บาท
  • กรณีมีปริมาณมูลฝอยต่อเดือนเกิน 120 กิโลกรัม หรือ 600 ลิตร หรือ 0.6 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย หน่วยละ 120 กิโลกรัม หรือ 600 ลิตร หรือ 0.6 ลูกบาศก์เมตร และให้เก็บหน่วยละ 150 บาท


ส่วนการกำจัดมูลฝอย

  • กรณีมีปริมาณมูลฝอยไม่เกิน 120 กิโลกรัม หรือ 600 ลิตร หรือ 0.6 ลูกบาศก์เมตร เดือนละ 200 บาท
  • กรณีมีปริมาณมูลฝอยต่อเดือนเกิน 120 กิโลกรัม หรือ 600 ลิตร หรือ 0.6 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย หน่วยละ 120 กิโลกรัม หรือ 600 ลิตร หรือ 0.6 ลูกบาศก์เมตร และให้เก็บหน่วยละ 200 บาท

อ่านต้นฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษาในเรื่องนี้

www.ratchakitcha.soc.go.th/PDF


คุณคิดอย่างไรกับรายจ่ายนี้..กดที่นี่ เพื่อร่วมโหวต

>> สำหรับมือถือแอนดรอยด์ทุกรุ่น

google-play-store-logo

>> iOS สำหรับ iPhone หรือ iPad

app-store-icon

พีเพิลโพล – โพลที่คุณกำหนดผลได้เอง 100 %

อนึ่ง โครงการนี้เป็นการสำรวจความคิดเห็นสาธารณะ โดยความร่วมมือในลักษณะภาคีของ 5 หน่วยงาน คือ

1. คณะนิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่
2. วิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์
3. สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล
4. วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต
5. ทีมงานพีเพิลโพล


เผยแพร่ครั้งแรก 24 มกราคม 2560 เวลา 10:45 น.